Chính Sách và Bảo Mật

Chính Sách và Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

1. Giới Thiệu Về Chính Sách Bảo Mật

1.1. Tại Tour Vinpearl Land Nam Hội An chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư của Quý Khách du lịch. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư.

1.2. Trong quá trình cung cấp Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào website (như được xác định trong Điều khoản sử dụng) cho Quý Khách, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý những dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Quý Khách.

1.3. Chính Sách Bảo Mật này được lập để Quý Khách biết về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và tiếp nhận trong quá trình cung cấp Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào website cho Quý Khách. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách theo Chính Sách Bảo Mật này.

1.4. Điều quan trọng là Quý Khách phải đọc Chính Sách Bảo Mật này cùng với bất kỳ thông báo được áp dụng nào khác mà chúng tôi gửi đến trong những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách để Quý Khách có thể nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Khách.

1.5. Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này tại từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này do chúng tôi thực hiện trong tương lai sẽ được đăng trên trang này, và chỉ áp dụng đối với những thay đổi quan trọng (khi thích hợp và/hoặc được cho phép theo quy định pháp luật) sẽ được thông báo cho Quý Khách khi Quý Khách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, truy cập vào web hoặc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm cả việc đặt Đơn Hàng trên web, sẽ cấu thành việc Quý Khách xác nhận và chấp nhận đối với những thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này do chúng tôi thực hiện. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính Sách Bảo Mật này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này.

1.7. Chính Sách Bảo Mật này được áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý khác được áp dụng có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách bởi chúng tôi và không nhằm mục đích vô hiệu hóa các điều khoản đó trừ trường hợp được quy định cụ thể khác đi.

1.8. Quý Khách có thể vào Nền Tảng và lướt qua các nội dung trên đó mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, Quý Khách sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản nếu Quý Khách muốn sử dụng Dịch Vụ.

2. Dữ Liệu Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập Từ Quý Khách

2.1. Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào, dù được ghi lại dưới dạng hữu hình hay không, từ đó danh tính của một cá nhân được thể hiện rõ ràng hoặc có thể được xác định một cách hợp lý và trực tiếp bởi cá thể nắm giữ thông tin hoặc khi được sắp xếp với thông tin khác sẽ, trực tiếp hoặc gián tiếp, chắc chắn định danh được một cá nhân.

2.2. Trong quá trình Quý Khách sử dụng website và sử dụng Dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý Khách, bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin sau:

(a) Dữ liệu định danh như tên, giới tính, ảnh hồ sơ và ngày sinh;

(b) Dữ liệu liên lạc như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại

(c) Dữ liệu tài khoản như tài khoản ngân hàng và chi tiết thanh toán

(d) Dữ liệu giao dịch như chi tiết về đơn đặt hàng và thanh toán được gửi đến và đi từ Quý Khách cũng như các chi tiết khác về các sản phẩm và Dịch Vụ mà Quý Khách đã mua hoặc có được thông qua website

(e) Dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ giao thức trực tuyến (Internet Protocol - IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt (plug-in browser), hệ điều hành và nền tảng, mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế, nhận dạng thiết bị và các thông tin và công nghệ khác trên các thiết bị Quý Khách sử dụng để truy cập website

(f) Dữ liệu hồ sơ như tên người dùng và mật khẩu, dữ liệu về mua hàng hoặc đơn đặt hàng của Quý Khách, sở thích, phản hồi và trả lời khảo sát của Quý Khách;

(g) Dữ liệu sử dụng như thông tin về về việc sử dụng website của Quý Khách, sản phẩm và Dịch Vụ hoặc việc Quý Khách xem bất kỳ nội dung nào trên  website

(h) Dữ liệu về vị trí như khi Quý Khách chụp và chia sẻ vị trí của Quý Khách với chúng tôi dưới dạng hình ảnh hoặc video và tải nội dung đó lên website

2.3. Trong quá trình Quý Khách sử dụng Nền Tảng và Dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý Khách trong các trường hợp sau:

(a) Khi Quý Khách tạo một tài khoản với chúng tôi;

(b) Khi Quý Khách đăng ký bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc mua bất kỳ Sản Phẩm nào có sẵn trên web

(c) Khi Quý Khách sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Nền Tảng hoặc Dịch Vụ;

(d) Khi Quý Khách ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dung khởi tạo được tải lên trên web

(e) Khi Quý Khách sử dụng chức năng trò chuyện trên web tourbana.vn

(f) Khi Quý Khách đăng ký các ấn phẩm hoặc tài sản tiếp thị của chúng tôi;

(g) Khi Quý Khách tham gia một cuộc thi, đợt khuyến mãi hoặc khảo sát;

(h) Khi Quý Khách tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch khuyến mãi nào trên hệ thống của chúng tôi

(i) Khi Quý Khách đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền Tảng hoặc tương tác với chúng tôi thông qua một dịch vụ hoặc ứng dụng khác như Facebook hoặc Google

3. Nếu Quý Khách có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư về dữ liệu, vui lòng tham khảo danh sách các câu hỏi thường gặp của chúng tôi về bảo mật thông tin và quyền riêng tư dữ liệu.

4. Nếu câu hỏi của Quý Khách không thuộc những Câu hỏi thường gặp của chúng tôi (FAQs) hoặc nếu Quý Khách có bất kỳ phản hồi, thắc mắc, kiến nghị hoặc khiếu nại nào liên quan đến dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 1900-1007.

Bản Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2019.

0935266326